För er som är medlemmar

Medlemsnytta och förmåner

Tidskriften Bygdegården

Utkommer fyra gånger per år. Ordförande, kassör och kulturansvarig i varje förening får en kostnadsfri prenumeration.

Hemsida

Möjlighet att få en hemsida utan kostnad

Bygdegårdsförbundet erbjuder sina medlemmar en hemsida i WordPress med färdiga mallar. Det är föreningen själva som har ansvar för innehållet på den sidan.

Nyhetsbrev

Aktuell information, inspiration samt erbjudanden

Skickas till din e-postadress cirka åtta till tio gånger per år. Här håller föreningen sig uppdaterad om vad som är på gång i förbundet.

Förbundet kommunicerar endast per post två gånger per år till alla föreningar, så det är viktigt att alla har en uppdaterad e-postadress i medlemsdatabasen för att få information.

E-postadressen registreras via Föreningsuppgifter och årsrapportering under Föreningsarbete på hemsidan. Adresserna sprids inte till någon extern part.

Konst till bygdegården

 Konstdeposition

Medlemsföreningar kan få konst deponerad via Bygdegårdarnas riksförbund. Din förening får behålla konsten så länge som bygdegården är medlem. Föreningen står för kostnaden om den vill skicka tillbaka eller byta konst.

LRF Samköp

Rabatter på möbler, kontorsmaterial, resor

Som medlem kan du och din bygdegård ta del av alla rabatter som LRF Samköp erbjuder. LRF Samköp är ett dotterbolag till LRF. Bygdegårdarnas medlemsföreningar får färdigförhandlade priser och villkor hos olika leverantörer. Det kostar ingenting för föreningen att utnyttja dessa rabatter och föreningen förbinder sig inte heller till något.

Nordic Green Energy

 Grön el till förmånliga priser

Förutom bra priser på el utgår en ersättning till ditt bygdegårdsdistrikt när du tecknar eller förnyar elavtal med Nordic Green Energy. De kan även hjälpa er med solcellspaket till bygdegården.

Bokföringsprogram

Bygdegårdsförbundet erbjuder ett bokföringsprogram för bygdegårdsföreningar. Du slipper upphandling och har alltid en uppdaterad version. Programmet har en fast månatlig kostnad.

Försäkring

Bygdegårdsförsäkringen är en medlemsförmån och ett obligatorium för medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsförsäkringen är skräddarsydd för föreningar som driver allmänna samlingslokaler. Genom grupplösningen förhandlar vi fram villkor och skydd som passar de allra flesta föreningar. Med gemensam upphandling och ett aktivt skadeförebyggande arbete håller vi dessutom försäkringspremien nere på lång sikt.

Kontakta försäkringskansliet vid frågor, funderingar eller för att beställa material. Du når kansliet på telefon: 0200-22 99 99 eller via e-post.

Stöd och hjälp

Som medlem är ni inte ensamma. Ni har möjliheter att få stöd och hjälp från Bygdegårdarnas Riskförbund och Södermanlands bygdegårdsdistrikt. Ni får också kontakt med andra medlemmar och andra aktiva.