27 bygdegårdar i vackra Södermanland

Bli medlem
Ja, vi vill bli medlemmar

Välkommen som medlem

Södermanlands Bygdegårdsdistrikt välkomnar nya medlemmar. Kravet är att det finns eller kommer att bilda en förening som driver eller hyr en allmän samlingslokal enligt Bygdegårdsförbundets mål och stadgar. Den allmänna samlingslokalen ska ha en demokratisk värdegrund och vara öppen för alla. 

För varje ny medlemsförening blir vi starkare när vi driver frågor som bidrar till en levande landsbygd med lokala utvecklingsmöjligheter.  

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler – med över 1400 anslutna föreningar, över hela landet. Bygdegårdarna delas upp i 24 distrikt och har totalt över 250 000 enskilda medlemmar. I Södermanland finns 27 bygdegårdar. 

Bygdegårdsdistriktet i Södermanland och Bygdegårdsförbundet som samlar landets alla bygdegårdar ger stöd på olika sätt och många områden: 

  • Organisation 
  • Fastighet 
  • Verksamhet 
  • Information 
  • Utbildning 
  • Kultur 

 Det finns också en rad medlemsförmåner, bland annat en mycket förmånlig förenings- och fastighetsförsäkring. Här hittar du mer information om distriktet.