28 bygdegårdar i vackra Södermanland

Om distriktet
Kontakta distriktetBli medlem

Södermanlands bygdegårdsdistrikt

I Södermanland finns 28 bygdegårdar som gör ett fantastiskt jobb och skapar stora möjligheter till ett rikt utbud av aktiviteter.

Alla bygdegårdsdistrikt i hela landet har tillsammans 1427 bygdegårdar och är sammanlänkade i Bygdegårdarnas Riksförbund. Uppgiften för den enskilde bygdegården, distrikten och förbundet är olika men målet är samma: Tillsammans jobbar vi för en levande landsbygd.

Genom att vara med i en nationell organisation finns det alltid stöd, hjälp och någon att fråga om stora och små frågor. Både distriktet och förbundet arrangerar kurser, utbudsdagar och andra aktiviteter som utvecklar och stärker bygdegårdarna.

I Sörmland finns 27 bygdegårdar med varierande storlek och verksamhet från teaterföreställning med middag till mötesplats alldeles nära dig.

Bygdegårdsdistriktets uppgift 

Södermanlands 27 bygdegårdar ska vara navet i en landsbygdsutveckling som skapar gemenskap och skänker framtidstro. Distriktets finns till för att stödja och stötta de 27 bygdegårdarna, men också driva på och visa på positiva exempel. 

Bygdegårdsdistriktets uppgifter: 

  • Marknadsföra bygdegårdarna och dess uthyrningsmöjligheter. 
  • Göra verksamhet som gynnar bygdegårdsföreningarna, t.ex. kurser och konferenser. 
  • Informera och sprida kunskap till bygdegårdsföreningarna och deras förtroendevalda. Bistå med kontakter, råd, tips & idéer. 
  • Vara en länk mellan lokal och central verksamhet. 
  • Vara Bygdegårdarnas samlade röst i utvecklingen av en levande landsbygd i regionenen naturlig samverkanspart för kommuner och andra institutioner.  

Bygdegårdarna ser till att det finns ett hus att samlas i, att umgås och att driva ett lokalt utvecklingsarbete på olika orter. Här finns oanade möjligheter. Bara fantasin sätter gränser. 

Bygdegårdarna drivs ideellt men måste kunna bära sina egna kostnader här och nu och på längre sikt. Därför är det viktigt att bygga upp ett kapital, att inte bara ta betalt för kaffet utan också räkna in kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och slitage i kaffepriset. Det kan verka konstigt att prata om affärsmässighet, men att vara ideell är inte samma sak som att hyra ut lokaler, sälja kaffe och göra arrangemang utan långsiktig ekonomisk stabilitet. 

Vad har hänt och vad ska hända i Södermanlands bygdegårdsdistrikt?

De senaste åren har distriktsstyrelsen jobbat med att skapa långsiktig aktivitet och erfarenhetsutbyte mellan alla bygdegårdarna. För att fler ska våga och vilja göra egna arrangemang erbjuder distriktet olika turnéer så som teater från Scenkonst Sörmland, besök av Cirkus Cirkör eller berättaraftnar där den lokala bygdegården bestämmer innehållet. Allt till starkt reducerade priser eller så får den bygdegård som står för arrangemanget ett ”besöksbidrag” från distriktet. På så sätt tar bygdegården ingen ekonomisk risk. 

Samarbete med hembygdsföreningar

Att driva en bygdegård och samtidigt göra olika arrangemang kräver tid och engagemang. Ofta är det lättare om flera gör saker tillsammans. Därför har distriktet ett utvecklat samarbete med Hembygdsrörelsens hembygdsföreningar och hembygdsgårdar. I samverkan ingår också Studieförbundet vuxenskolan som kan bidra genom att t.ex. göra affischer och erbjuda verksamhet som utvecklar bygdegårdens styrelse. 

Inspirationsresa

Förra året startade en ny tradition; en inspirationsresa. Då fick alla som ville följa med och besöka en bygdegård som gjort något speciellt och där det finns mycket att lära och få inspiration av. Vi var många som deltog och alla tyckte vi samma sak: Det här måste vi göra om. 

Utveckling för framtiden

Nu jobbar distriktsstyrelsen vidare med mer att utveckla den nya teknikens möjligheter. Facebook och Instagram gör att fler hittar till bygdegårdarna, både som aktiva och som besökare. Kurser och aktiviteter som gör att vi som är aktiva får mer kunskap och känner oss motiverade och vågar pröva olika saker är också viktiga 

Södermanlands bygdegårdar är fina, välskötta och välbesökta men när vi hjälps åt blir det ännu bättre och det händer ännu mer så fler vet vad vi håller på med. Och precis så skapar vi en levande landsbygd då, nu och framöver. 

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Om du vill veta mer om vad vi gjort och vad vi planerar att göra de kommande åren finns här för nerladdning vår Verksamhetsberättelse bygdegårdsdistriktet 2019 och vår Verksamhetsplan för 2020 och 2021. Om du har frågor kring vår verksamhet kontakta oss gärna. Våra uppgifter finns nedan.

Kontakta distriktet

Postadress:
c/o Katarina Stenberg
Drottninggatan 2
642 37  FLEN

Telefon: 072-543 07 21
E-post: katarina.stenberg@sv.se

Kontakta styrelsen

Ordförande:
Ulla Johanson

Telefon: 070-671 68 30
E-post: ulla.johanson@gmail.com