För er som är medlemmar

Stöd och hjälp

Uthyrning

Bygdegårdarnas främsta uppgift är att hyra ut lokaler. De vanligaste hyresgästerna i bygdegården är tillfälliga hyresgäster som hyr delar eller hela bygdegården för möten eller kalas. Många föreningar har också fasta hyresgäster som hyr t.ex. en vaktmästarbostad.

För det mesta uppstår inga problem när det finns juridiskt bindande kontrakt och ordningsregler. Det är också viktigt att ha koll på vem det är som vill hyra och till vad.

Här hittar du mallar för kontrakt och annat som är viktigt vid uthyrning av bygdegårdens lokaler.

Hitta finansiering

Det finns flera olika stöd att söka för bygdegårdar som vill rusta upp, bygga om, tillgänglighetsanpassa med mera. Bygdegårdsdistriktet samt Bygdegårdsförbundet hjälper till med stöd och råd kring ansökningar.

Styrelsearbete

I Bygdegårdsföreningen finns det en styrelse som har i uppdrag att driva verksamheten. Det är ett roligt och utvecklande arbete.

Här hittar du information om vad styrelsens olika uppdrag innehåller, regler för hantering av olika register, hur en verksamhetsberättelse och andra dokument kan se ut.

Hållbarhet och miljö

Hållbarhet och miljö är en viktig fråga för hela samhället. I bygdegården handlar det t.ex. om lokalens avlopp, ventilation, energi men också hur livsmedel hanteras. Vill din bygdegård jobba med hållbarhets- och miljöfrågor har ni möjlighet att blir miljöcertifierade. Läs mer om hur din bygdegård kan jobba med hållbarhet och miljö på kort och lång sikt.

Bredband och fiber

Checklista för bygdegårdar

Fiber är en mycket aktuell fråga som har stor betydelse för alla bygdegårdar. Här hittar du en checklista som tar upp saker som kan vara bra att tänka på vid anslutning till fibernät och för uppkoppling mot fiber i bygdegården.

Det ser olika ut hur långt man kommit med dragningen av fiber i olika delar av landet och det ser även olika ut och skiljer sig vilka abonnemang som finns att välja på.

Medlemsnytta och förmåner

Det finns en mängd förmåner för alla bygdegårdar som är med i Bygdegårdarnas riksförbund. Bland annat rabatter på inköp och el, gratis hemsida, tidningen Bygdegården mm.