Foto: Ulla Johanson

Bullarnas betydelse för en levande landsbygd

Alla tycker att landsbygden ska vara levande. Alla vill att hela landet ska leva. Många bidrar för att det ska bli så. Landsbygdsfrågorna har blivit heta – men vart tog bullarna vägen?

Landsbygdsprogrammet presenterade 97 förslag för en pigg och livsduglig landsbygd. Hos Boverket är det möjligt att söka stöd till projekt som ska jämna ut skillnaderna i villkor mellan stad och land. Landsbygdsministern försäkrar att han vet hur det är att verka och bo i de glest befolkade delarna av landet. Alla är välmenande och ivriga att få bidra till en positiv utveckling, men ingen nämner bullarnas betydelse för samhällsutvecklingen i allmänhet och en levande landsbygd i synnerhet.

Stora tankar i all ära men med tiden har jag insett att de mest verkningsfulla vägarna till framgång är opretentiösa, enkla och därmed geniala.

Bygdegårdsarbetet kräver gemenskap och trivsel. Det ska vara mer kul och glatt än trist och jobbigt att vara aktiv. Det är här bullarna spelar roll, för bullar gör mig glad. 

Jag är inte den första som är inne på detta spår. Redan i mitten av 1960-talet framförde Tage Danielsson idéen om att depressiva tankar kan ibland kompenseras med kaffe och bullar. 

Ökat bullbak kan också bidra med ett starkare jämställdhetsperspektiv i i det lokala bygdegårdsarbetet eftersom framför allt kvinnor som bakar bullar. Jag förstår vikten av att ta hand om trasiga hängrännor, ruttna trappor och krånglande diskmaskinerMen det måste finnas mer att bidra med i arbetet för bygdegården.  

Det är dags att uppvärdera trivseln och samvarons betydelse för oss som bor och verkar utanför städerna. Det är dags att liva upp tillvaron med mer bullar. 

Doften av nybakade bullar skapar minnen, vällust och glädje. Vid fikabordet startar samtalen, idéerna föds och gemenskapen blir starkare. Det är precis vad vi vill ha och behöver. 

En slät kopp kaffe? Javisst men en levande landsbygd och ett utvecklat bygdegårdsarbete behöver mer bullar. 

Ulla Johanson
Ordförande i Södermanlands bygdegårdsdistrikt