Härmed kallas valda ombud, distriktsstyrelsen och representanter för medlemsorganisationerna till ordinarie årsmöte i Södermanlands Bygdegårdsdistrikt.

När               Lördag den 27 april 2024

Var               Aspö bygdegård 1, 645 93 STRÄNGNÄS

Program

09:30             Samling med kaffe och smörgås samt ombudsanmälan

10:00             Tema: engagemang och ekonomi.

Föreläsning och workshop om engagemang och eldsjälar samt hur vi genomför aktiviteter som ger föreningarna en stabilare ekonomi.

12:00             Lunch

13:00             Distriktsstämman börjar (beräknas pågå ca 1 timme)

Anmälan till Katarina Stenberg katarina.stenberg@sv.sv 

Meddela om du får förhinder och ange specialkost senast den 16 april.

Kostnad 250 kronor/person. Faktureras bygdegårdsföreningen.

Handlingarna skickas ut via mail innan stämman.