Pandemin skapar nya möjligheter

Landets bygdegårdsföreningar har tagit ett jättesprång när det gäller digitalisering under Corona-pandemin. Innan pandemin hade 4 procent använt digitala mötesformer i föreningens verksamhet. Drygt ett år senare har 51 procent prövat olika digitala lösningar.

Kreativa och smittsäkra lösningar

En enkät som alla bygdegårdar fått visar att föreningarna har främst hållit digitala styrelse- och årsmöten. Att den digitala kunskapen ökat skapar nya möjligheter.
– Det är en otrolig ökning som visar på att föreningarna är aktiva och inte lägga sig platt för pandemin, säger Ulla Johanson, ordförande Södermanlands bygdegårdsdistrikt
Utomhusaktiviteterna har också ökat. Det har varit tipsrundornas år för det är ett utmärkt sätt att känna gemenskap och göra något tillsammans men med distans. Även andra typer av vandringar och promenader i mindre sällskap har varit populärt. Det har också varit möjligt att fortsätta med gemensamma städ- och arbetsdagar. Pandemin har också gett tid för underhåll och renovering när huset stått tomt.

Oro för ekonomin

– Pandemirestriktionerna har varit ett hårt slag mot bygdegårdarna men många kreativa och smittsäkra lösningar har sett dagens ljus, berättar Ulla Johanson.
Enkätsvaren visar att ungefär hälften av föreningarna skattar sin situation som okej efter omständigheterna och att styrelserna fortsätter att planera olika aktiviteter.
Oron för den ekonomiska situationen är stor eftersom intäkter från uthyrning och aktiviteter uteblir. Det finns också en stor oro för att föreningarnas engagemang ska dala. Många föreningar pekar på att det finns osäkerhet om utvecklingen när restriktionerna upphör.
– Å andra sidan är det rimligt och tro att tiden efter pandemin kommer att präglas av stor vilja till social samvaro, födelsedagsfirande, bröllop och mycket fest. Här har bygdegårdarna sin givna plats som bygdens samlingspunkt och kulturscen.

Om enkäten

Samtliga 1 444 medlemsföreningar fick enkäten om hur bygdegårdsföreningar har påverkats av Corona-pandemin. När enkäten avslutades den 6 april hade 479 föreningar svarat. Svaren var anonyma men det framgår i vilket bygdegårdsdistrikt föreningen finns.