Den årliga distriktsordförandekonferensen gav energi och inspiration

– Det är alltid kul att träffa alla Bygdegårdsförbundets distriktsordföranden och byta positiva exempel med varandra. Den här gången fick vi också möjlighet att fundera över vårt eget ledarskap och distriktens framtid. Det blev spännande och utmanande diskussioner. I Södermanland gör vi ett fantastiskt jobb men vi kan bli ännu bättre och ha ännu roligare. Hur? Det har jag lovat att ta reda på, säger distriktsordförande Ulla Johanson som varit på träff med bygdegårdsförbundets samtliga 24 distriktsordföranden.

Ledare måste vara modiga

En viktig del av ordförandeträffen handlade om distriktens ledare. Vad motiverar och vilka värderingar är viktiga?– Mina tre ledord som distriktsordförande är inkludering, så att alla ska känna sig välkomna och delaktiga. Jag tycker också att mod är en viktig egenskap, mod att våga fatta beslut så att det sker en utveckling, som inte bara står och stampar. Glädje är också grundläggande. Vem vill ägna sin fritid åt något som är tråkigt och oinspirerande, undrar Ulla Johanson?

Och så var det hemläxan. Vad handlar den om?
– Vi som finns i Södermanland fick i uppgift att fundera på vad vi vill börja göra, sluta göra och fortsätta göra i bygdegårdsdistrikten. Det låter lätt men det är svåra frågor. Jag hoppas att vi kan ägna en stund på vår kommande distriktsstämma den 24 april åt att fundera tillsammans, avslöjar Ulla Johanson.

Digitaliseringen gynnar landsbygden

Givetvis uppmuntrade och berömde förbundsordförande Per Lodenius distriktens arbete och förmåga att ta sig an de tuffa beslut som pandemin inneburit. Han spådde en spännande framtid med stora möjligheter för landsbygden, inte minst genom den digitala tekniken som betyder att fler kan tillbringa mer tid utanför städerna. Bygdegårdarna kommer aldrig att överge den sociala samvaron där vi fikar, äter hembakade kanelbullar och pratar med varandra, men digitaliseringen skapar nya möjligheter för kommunikation och aktiviteter.
– Håll igång samtalet och starta upp verksamheten så fort det bara går, var Per Lodenius budskap till alla bygdegårdar.

Efter pandemin

Ingen vet hur det blir efter pandemin men det finns några saker som är viktiga, menade vice förbundsordförande Anders Karlsson och formulerade 4 viktiga uppdrag:

  • Rekrytera aktiva, rekrytera till styrelserna och rekrytera besökare till bygdegårdarna
  • Ta tillvara lärdomarna av digitaliseringen och var uppfinningsrik
  • Gör kommunernas, landstingens och statens beroende av bygdegårdarna tydligare
  • Visa på samband mellan ett rikt föreningsliv och ökad psykisk hälsa.

– År 2020 var på ett sätt ett förlorat år men vi har också fått nya erfarenheter. Det är viktigt att dra slutsatser och sätta full fart framåt. Anders tankar är viktiga. Det är här och nu som vi skapar förutsättningarna för allt som ska hända efter pandemin, menar Ulla Johanson.

Demokratisera demokratin

En stor del av distriktsordförandeträffen handlade om hur demokratin mår och bygdegårdarnas roll för att värna demokratiska ideal.

– Det blir ofta fluffiga och stolta ord, men i praktiken handlar det om att inte underskatta hotbilden i samhället som till exempel kriminalitet, extremism och odemokratiska strömningar, utan att vara alarmistisk. När någon uttalar sig kränkande eller nedsättande och sprider fördomar har alla och envar ett ansvar att säga ifrån. Den råhet och brutalitet som finns i samhällsdebatten, på arbetsplatserna och i media förekom inte för några år sedan. Sakta har vi vant oss vid något som få av oss egentligen accepterar, säger Ulla Johanson.

Demokratin är en del av bygdegårdarnas identitet. Det är viktigt att våga utmana mentala bilder och att vända upp och ner på invanda begrepp och föreställningar.
– Bygdegårdar och demokrati hör ihop för bygdegårdsrörelsen och husen som vi driver bidrar till att skapa ett rikare och mer demokratiskt samhälle, menar Ulla Johanson.