Äntligen blir det en stämma där vi kan träffas på ett och samma ställe!

Varje år ska Bygdegårdsdistriktet i Södermanland ha en stämma för att avsluta ett verksamhetsår och påbörja ett nytt. Denna gång sker detta i Katrineholm lördagen den 23 april. Stämman kommer att starta med en inledning där både Bygdegårdsdistriktet och hembygdsrörelsen deltar. Därefter har de två organisationerna var sin stämma. Platsen är Safiren och vi avslutar med lunch. Varje bygdegård får sända två representanter. Respektive bygdegård betalar 250 kronor per ombud, vilket täcker kostnaden för kaffe, fika och mat.

Mer information kommer.