Nostalgiska berättarkvällar 2020

Södermanland Bygdegårdsdistrikt och Södermanlands hembygdsförbund har 2020 beviljats ett bidrag från Region Sörmland. Syftet är att stimulera samarbeten mellan hembygds- och bygdegårdsföreningar.

Vi har fått pengarna för att genom berättarkvällar på tema ”nostalgi”, skapa samarbeten mellan organisationerna. Nu finns möjlighet att skapa berättarverksamhet både ute och inne.

Din förening kan få 5 000 kronor för att stärka samverkan mellan hembygdsförening och en bygdegårdsförening. Samtidigt blir det en fin aktivitet på orten.

Hör av er till jennie.fornedal@regionsormland.se, 073-140 33 75 för mer information och intresseanmälan.