Södermanlands bygdegårdar får efterlängtat krisstöd

I takt med att Corona-pandemin fortsatt har situationen för regionens bygdegårdar blivit allt mer akut. Under hösten kom äntligen besked om ett specialriktat stöd till landets bygdegårdar. Nu är det klart att 23 av regionens 28 bygdegårdar får förlustbidrag från Boverket.

– Krisstödet har fördelats procentuellt så de gårdar som har haft den största förlusten får de största bidragen. De summor som betalas ut motsvarar cirka 40 procent av förlusten, säger Ulla Johanson, ordförande i Södermanlands bygdegårdsdistrikt.

Täcker långt ifrån alla förluster

Sammanlagt rör det sig om 427 555 kronor. Vikingavallen har fått mest, 57 000 kronor. Skebokvarnsgården, Barvagården och Jädersgården har också fått större summor.

– Även om alla förluster inte kommer att kompenseras är vi glada för att det kommer ett tillskott. Nu har bygdegårdarna fått ökade möjligheter att klara sig fram tills det går att starta om med uthyrning och andra inkomstbringande aktiviteter, menar Ulla Johanson.

Bygdegårdarnas betydelse ökar

Bygdegårdarna har alltid haft en viktig funktion för närsamhället, sammanhållningen och stoltheten. Framöver kan betydelsen bli ännu större. Ulla Johanson tror att under överskådlig tid kommer pandemin att kasta sin skugga över hur vi umgås och rör oss. Många kommer att välja att besöka lokala arrangemang snarare än att fara långt bort.

– Jag tror att lokala aktiviteter, ett hus att gå till och någonstans att samlas kommer att betyda ännu mer efter pandemin. Bygdegårdarna har och kommer att ha det tufft, men nu får alla eldsjälar i bygdegårdsföreningarna ett bevis på att det lokala engagemanget är betydelsefullt. Nu är det möjligt att hänga i och hänga kvar tills allt börjar bli mer normalt igen, säger Ulla Johanson.