Nyheterna flaggar för en massvaccination inom kort. Om vi alla ska ta oss in till tätorternas vårdcentraler och vaccinationsmottagningar blir det fort trångt. Vårdinrättningarna blir överbelastade. Den vårdpersonal som finns i tätorterna får ännu mer att göra. Personer i riskgrupperna tvingas kanske åka buss och tåg fastän att det är olämpligt. Smitta sprids när vi rör oss mellan närsamhället och stadskärnorna.

I Södermanland finns 28 bygdegårdar – allmänna samlingslokaler som kan vara en avgörande pusselbit i en väl organiserad massvaccinering. Bygdegårdarna finns och fungerar. Runt omkring finns också otaliga eldsjälar som är beredda att snabbt organisera och strukturera nödvändiga insatser.
Bygdegårdarna är redan naturliga samlingsplatser. För oss är det självklart att öppna upp bygdegården för frivilliga som röjer upp efter stormar, brandmän som bekämpar bränder, Missing People som letar efter försvunna, omsorgspersonal som behöver toalett och rastplats, olika typer av samhällsinformation – men också vid massvaccinering i samband med en pandemi.

Region Södermanland och enskilda kommuner måste bli medvetna om bygdegårdarnas viktiga roll vid kriser. Fler behöver se bygdegårdarna som en naturlig resurs vid krisberedskapsplanering. Allt för ofta ser vi hur olika institutioner bygger upp nya och parallella system. Det finns redan hus och lokaler som går att använda till samhällsnyttig verksamhet.
Vi vill bidra till att fler förstår bygdegårdarnas roll och använder redan uppbyggda och fungerande resurser. På så sätt kan vår regions krisberedskap bli ännu bättre. Samtidigt nyttjas bygdegårdarna mer av närsamhället. Alla vinner på detta.

De frivilliga insatserna sker ofta i stunden och utifrån uppenbara behov. Både forskning och erfarenhet från olika kriser visar att organiserade frivilliga snabbt kan starta upp verksamhet och är duktiga på samverkan.

Vi är beredda!

Ulla Johanson, ordförande i Södermanlands Bygdegårdsdistrikt

Louise Hasselquist Söderberg, vaktmästare och bokningsansvarig Jädersgården