Årets stämma sker i en helt ny samverkansform. Vi kommer att vara fler, ha roligare och utnyttja våra befintliga resurser bättre, säger Södermanlands bygdegårdsdistrikts ordförande Ulla Johanson.

Den 24 april kl. 10 startar Södermanlands bygdegårdsdistrikts och Södermanlands hembygdsförbunds stämma/årsmöte. Gemensamt för första gången i världshistorien!
– Vi var först med att börja samverka med varandra. Några andra bygdegårdsdistrikt tar sakta efter vår samverkansmodell. Nu är vi först med att göra en gemensam stämma. Det är roligt och viktigt att samlas, lära av varandra och hitta nya spännande sätt att jobba ihop framöver, säger Ulla Johanson.

Gemensam start kl. 10.00

Den gemensamma stämman startat klockan 10.00.
Ordförandena Ulla Johansson och Pehr Bengtsson hälsar välkomna.
10.05 50 år i bygdens tjänst. Leif Jacobsson om Sörmland och sörmlänningar han mött.
10.25 Med ny fart mot framtiden. Inspiration från föreningar som lyckats med att förnya organisationen och verksamheten. Märils hembygdsförening från Jämtland och Enånger bygdegårdsförening från Gävleborg medverkar och berättar om olika sätt att skapa framgång och engagemang.
11.00 Respektive organisations stämmoförhandlingar men först en kort rast.
12.30 Slut för dagen.

Anmäl ombud

Bygdegårdsföreningarna anmäler sina ombud (max 2 stycken) senast den 20 april till ulla.johanson@gmail.com. Om det finns fler i föreningen som vill vara med och lyssna går det såklart jättebra. Uppge vilken e-postadress ni vill ha möteslänken till och vilken förening ni representerar.

Var med och öva på att använda Zoom

Onsdagen den 21 april kl. 14 är du välkommen på övningsmöte på mötesverktyget Zoom. Länk mailas ut till anmälda ombud.
Stämmohandlingarna mailas till anmälda ombud.