Covidvaccinera i bygdegårdarna!

Använd våra bygdegårdar för Covid-19 vaccineringen säger vår ordförande Ulla Johanson. Vi finns nära, vi är beredda och vi kan ställa upp med snabba ryck! Se videon när Ulla förklarar hur vi kan hjälpa till!

I videon ovan förklarar vår ordförande Ulla Johanson varför våra bygdegårdar passar för covidvaccineringen. Foto och redigering: Peter Sandberg

Varför ska vi trängas i tätorterna när vi inte behöver?

De stora leveranserna av covidvaccinet dröjer. Det ställer stora krav på hur vaccineringen ska ske när så många som möjligt, så fort som möjligt, ska vaccineras.

Om vi alla ska ta oss in till tätorternas vårdcentraler och vaccinationsmottagningar blir det fort trångt. Det går för långsamt. Vårdinrättningarna blir överbelastade. Den vårdpersonal som finns i tätorterna får ännu mer att göra. Många tvingas kanske åka buss och tåg fastän att det är olämpligt. Smitta sprids när vi rör oss mellan närsamhället och stadskärnorna.

Använd bygdegårdarna

I Södermanland finns 28 bygdegårdar – allmänna samlingslokaler som kan vara en avgörande pusselbit i en väl organiserad massvaccinering. Bygdegårdarna finns och fungerar. Runt omkring finns också otaliga eldsjälar som är beredda att snabbt organisera och strukturera nödvändiga insatser.

Bygdegårdarna är redan naturliga samlingsplatser. Många bygdegårdar öppnar redan upp för frivilliga som röjer upp efter stormar, brandmän som bekämpar bränder, Missing People som letar efter försvunna, omsorgspersonal som behöver toalett och rastplats, olika typer av samhällsinsatser – till exempel massvaccinering i samband med en pandemi.

Bygdegårdarna klarar snabba ryck

Region Södermanland och enskilda kommuner måste bli medvetna om bygdegårdarnas viktiga roll vid kriser. Fler behöver se bygdegårdarna som en naturlig resurs vid krisberedskapsplanering. Allt för ofta ser vi hur olika institutioner bygger upp nya och parallella system. Det finns redan hus och lokaler som går att använda till samhällsnyttig verksamhet.

Det är viktigt att fler ser de möjligheter som finns i bygdegårdarnas redan uppbyggda och fungerande verksamhet. På så sätt kan vår regions krisberedskap bli ännu bättre. Samtidigt nyttjas bygdegårdarna mer av närsamhället. Alla vinner på detta.

De frivilliga insatserna sker ofta i stunden och utifrån uppenbara behov. Både forskning och erfarenhet från olika kriser visar att organiserade frivilliga snabbt kan starta upp verksamhet och är duktiga på samverkan. Länets bygdegårdar är beredda!