Utomhusbioturné i länets bygdegårdar

Utomhusbioturné i länets bygdegårdar

Förra årets utomhusvisningar var en succé – nu blir det fler föreställningar Förra årets satsning på utomhusbio i Södermanland slog väl ut. Nu ökar antalet visningar från nio till tretton. Drygt hälften av bygdegårdsdistriktets bygdegårdar deltar och visar film...