Peter Sandberg, aktiv i Vadsbro-Blacksta Föreningsgård och ordförande för Flens Bygderåd, funderar på den pågående digitaliseringen. Här berättar han om vad vi människor kan lära av fjällripornas förmåga att anpassa sig.

Fjällripan passar alltid in i omgivningen

Jag kommer ursprungligen från Tornedalen och har ägnat mig mycket åt fågeljakt. Jag beundrar speciellt fjällripan som lärt sig konsten att anpassa sig till de förutsättningar som råder. När det är vinter och snö blir fjällripans fjäderdräkt vit som snö. På våren sker en förvandling och samma fågel byter skrud och blir gråspräcklig. Detta ger fjällripan ett kamouflage för att minska risken för upptäckt. Den smälter in i omgivningen.

Det har varit två annorlunda år för de flesta i världen. I Sverige har nu restriktionerna lyfts som vi har levt med under lång tid. Förhoppningsvis för gott. Nu är det dags även för oss att byta fjäderskrud. Vi ställde om när pandemin kom. Vi gjorde det som behövde göras. Nu byter många tillbaka igen. Alla arter som överlevt på denna jord har haft den här förmågan, på ett eller annat vis. De som inte lyckades anpassa sig till ändrade förutsättningar har försvunnit.

Mod och nyfikenhet

Att byta färg på fjädrarna igen, är inte så enkelt som det låter. Man vänjer sig lätt. Vissa har anpassat sig så bra att det är svårt att gå tillbaka till något annat. Nu har vi i alla fall lärt oss att om det behövs, så kan även vi byta fjäderskrud. Före pandemin hade jag aldrig gjort ett digitalt föredrag eller möte hemifrån. Jag trodde inte det var möjligt och det verkade jättejobbigt med all teknik. Nu har jag genomfört fler sådana än jag kan räkna. Det går det också.

Digitaliseringen är här för att stanna, och tack vare att vi kunde ställa om, så har vi upptäckt många fördelar med den. Men vi vet också alla fördelar med att kunna byta färg igen, tillbaka till de vi var innan pandemin. Vi kan vara både och, beroende på underlag. Vi är som fjällripan, fast på vårt vis.

Jag tror att det är bra att vara anpassningsbar. Vi vill inte bli ihjälanpassade, men till viss del behöver vi alla hänga med i hur marken under oss ser ut. Är det inte längre snö på marken, då är det inte så fruktbart att ha kvar sin vita vinterskrud. Men den finns där.

Föreningslivet ställer om

Nu vet vi att även vi kan byta färg och anpassa oss, såsom fjällripan gör. Och vi kan anpassa oss tillbaka när våren kommer igen. Och den är här nu!