Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook

Du kanske redan har sett, men om inte – sedan en tid finns vi nu också på Facebook! Vi publicerar löpande nyheter och delar intressanta inlägg kopplade till bygdegårdsrörelsen och landsbygdsutveckling. Välkommen att följa oss!

Fantasirikedom istället för Coronadepp

Fantasirikedom istället för Coronadepp

Det viktigaste är inte att göra mycket men att hålla igång bygdegården som samlingsplats. Pandemi eller ej. det är dags att göra slut med ängsligheten och det-går-aldrig-människorna. Nu finns möjlighet att testa nya grepp. Det som fungerar kan vi behålla och skala upp när pandemin är över. Det som inte fungerar har gett goda lärdomar.

Nostalgiska berättarkvällar 2020

Nostalgiska berättarkvällar 2020

Södermanland Bygdegårdsdistrikt och Södermanlands hembygdsförbund har 2020 beviljats ett bidrag från Region Sörmland. Din förening kan få 5 000 kronor för att stärka samverkan mellan hembygdsförening och en bygdegårdsförening.