Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook

Du kanske redan har sett, men om inte – sedan en tid finns vi nu också på Facebook! Vi publicerar löpande nyheter och delar intressanta inlägg kopplade till bygdegårdsrörelsen och landsbygdsutveckling. Välkommen att följa oss!

Fler bygdegårdar i Södermanland

Fler bygdegårdar i Södermanland

Med tanke på att pandeminåret varit tufft är det extra glädjande att bygdegårdarna i Södermanland blivit fler. 2020 har varit ett speciellt år. Corona har gjort att verksamheten och uthyrningarna av lokalerna minskat drastiskt, säger Ulla Johanson, ordförande i Södermanlands bygdegårdsdistrikt.